шек

 • 1Шек — фамилия. Известные носители: Шек, Густав (1901 1984) немецкий флейтист и музыкальный педагог. Шек, Джонатон (род. 1969) американский актёр, сценарист и режиссёр …

  Википедия

 • 2ШЕК — муж., мор. нижний обвод, погиб корабельнаго носа, водорез. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …

  Толковый словарь Даля

 • 3ШЕК — (Cutwater) надводная часть передней грани форштевня. См. Водорез. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …

  Морской словарь

 • 4ШЕК — (англ. морск.) 1) нижний обвод корабельного носа, водорез. 2) матросское полотно, белая или полосатая льняная или полубумажная ткань. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …

  Словарь иностранных слов русского языка

 • 5шек — сущ., кол во синонимов: 2 • водорез (14) • ткань (474) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 6шек — I Шек беру. д і н и. Құрбан айттың бірінші күні қайтыс болған туысына (туыстарына) арнап, құран оқытып, мал сойып, берілетін нәзір ас. Әдетте ш е к б е р у г е ниет қылған қаралы отбасы мүшелері алдымен бейіт басына барып, марқұмға бағыштап құран …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 7үшек — (Түрікм.: Таш., Тахта, Көнеүр.) үйдің сыртқы төбесі. Жайдың ү ш е г і н е шөп үймеңдер (Түрікм., Көнеүр.). [Қарақалпақша үшек (Карак. рус. сл., 1958); очук шатыр (С. Мал., ПДП, 66)] …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 8шекі — (Шымк., Сайр.) ерсі, сөкет. Менің айтқаным ш е к і ме? (Шымк., Сайр.). қ. шекейін, шекім …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 9ішекқұрт — зат. в ет. Ішекқұрттардың әсерінен болатын ауру. Әсіресе қылқұрт, бауырқұрт, і ш е к қ ұ р т сияқты қауіпті індеттер малдың қарасын да көрмейді (Оңтүстік Қазақст., 15. 02, 1963, 3) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 10шекілдеуік — майы. Шекілдеуік дәнінен алынған сұйық май. Ол ойылып қалған алақанына ш е к і л д е у і к м а й ы н жағып, сәл кебіңкірегенінен кейін қолын дәкемен қалың етіп орап алды (І.Есенберлин, Махаб. мейр., 220). Шекілдеуік шақты. Шекілдеуікті аузына… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі